Maken får förbjuda makan att amma andras barn

Maken får förbjuda makan att amma andras barn.

Om en katt angriper ens egendom så får man köra iväg den om det så krävs att den dödas. Han får exempelvis skjuta den från långt håll. Om han endast kan undkomma kattens skada på det viset så får han döda den.

Vad beträffar myrorna, så får han likvidera deras skada utan att bränna dem.

Om fadern inte klarar av att betala en di-mamma och modern vägrar amma gratis, så får han hitta någon annan som kan amma barnet. Han behöver inte göra något som han inte klarar av.