Maken dör innan enrum med makan

Fråga: En kvinnas make dog två dagar innan de gifte sig. Måste hon gå igenom sorgeperioden?

Svar: Vigde de sig? Om de vigde sig och han dog innan de hann vara i enrum skall hon gå igenom sin vänteperiod och ärva. Hennes vänteperiod varar fyra månader och tio dagar. Under den tiden skall hon hålla sig till sin sorgeperiod. Hon har också rätt till arvet.