Maken ber makan ta bort ansiktshåret

Publicerad: 2010-04-13
Författare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Källa: Fatwâ # 19517

 

Fråga: Vad är domen för att noppa ögonbrynen och det som är mellan dem om det är tätt? Är det tillåtet för oss att ta bort mustaschen och skägget och har det samma dom som ögonbrynen? Vad är domen för det då vissa praktiserande systrar gör det för att behaga sin make och omgivning?

Svar: Det är inte tillåtet att ta bort ögonbrynen. Det hör till Nams1 vars utövare förbannades av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det hör till att förändra Allâhs skapelse som är en av Djävulens handlingar. Om maken befaller henne till det, skall hon inte lyda honom då man inte lyder skapelsen i det som innebär olydnad mot Skaparen.

Angående ansiktshåret, får det endast tas bort om det är förvanskande som mustasch och skägg.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh

Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bakr Abû Zayd

1 Ibn-ul-Athîr sade: ”Nams innebär att ta bort hår från ansiktet.” (an-Nihâyah (2/797))