Maken ber makan skjuta upp på missade Ramadhân-dagar

Fråga: En kvinna måste ta igen missade dagar från Ramadhân. Hon vill ta igen dem men hennes make ber henne skjuta upp på dem till Sha´bân. Får hon ändå fasta dem därförinnan?

Svar: Det finns gott om tid. Om maken ber henne skjuta upp på dem, gör hon så. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) skulle också ta igen missade dagar från Ramadhân men sköt upp dem till slutet av Sha´bân på grund av sin position hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket nämns i hadîthen.