Maken ber inte Fadjr i tid

Fråga: Jag vill lämna min makes hem. Han har inte bett Fadjr i tid de senaste tre åren. Får jag gå ut ur hans hem och avsluta mitt liv med honom på grund av hans handling?

Svar: Ja. Om hon kan göra det och leva utan honom skall hon gå ut. Hon skall inte leva med honom om han avsiktligt ber när tiden har gått ut. Hans bön är inte accepterad eller giltig om han avsiktligt ber den när dess tid har gått ut. Han har i själva verket inte bett. Om hon klarar av att lämna honom måste hon göra det.