Maken återkräver mer än brudgåvan

Fråga: Är det tillåtet att maken i samband Khul´ återkräver mer än brudgåvan som han har betalat till makan?

Svar: Vissa lärda tillåter det. Deras bevis är Hans (ta´âlâ) ord:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

”Om ni alltså fruktar att inte kunna iaktta Allâhs gränser, kan inget klander riktas mot någon av makarna, om hustrun för att göra sig fri avstår något [till mannen].”1

Andra lärda säger att han inte alls får återkräva mer än brudgåvan och menar att Hans (ta´âlâ) ord:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

”Om ni alltså fruktar att inte kunna iaktta Allâhs gränser, kan inget klander riktas mot någon av makarna, om hustrun för att göra sig fri avstår något [till mannen].”

syftar på själva brudgåvan och att hon inte ansvarar för något som han inte har gett henne. Därtill besväras kvinnan om maken vill ha mer än brudgåvan. Han har ju nyttjat hennes blygd varför hon har förtjänat brudgåvan. Han skall i värsta fall inte ta mer än vad han har gett henne. Han skall inte tjäna på henne. Hanâbilahs välkända åsikt är måttlig; de föraktar att han kräver mer än vad han har gett.

Människan skall frukta Allâh (´azza wa djall). Om det är kvinnan som har gjort fel, så är det okej att återkräva vad han vill. Och om det är han som har gjort fel och kvinnan har fått nog av hans fel, så skall han nöja sig med det som går att få. Dessutom skiljer sig en rik kvinna från en fattig kvinna. Även det skall mannen tänka på.

12:229