Maken är spårlöst försvunnen

Fråga: En man gifte sig med en kvinna och fick två barn med henne. Därefter åkte han till ett annat land. Han har efterlysts i sin stad men ingen vet något. Får kvinnan gifta om sig? Hur länge skall mannen vara borta innan kvinnan får gifta om sig?

Svar: Han anses vara försvunnen; han som ingen vet något om. Om han troligtvis har dött, skall domaren fastslå en period på fyra år. Om han troligtvis inte har dött, skall hon vänta nittio år från hans födelsedag. Därefter skall domaren fastslå hans död. Domaren är ett krav i frågan. Det är han som ger ett domslut om hans död oavsett om det handlar om den korta perioden eller den långa. När hans död har fastställts skall kvinnan genomgå sin vänteperiod. Den börjar från den dagen då mannens död fastställs och varar fyra månader och tio dagar. Därefter är hennes vänteperiod över och därmed får hon gifta om sig.