Maken är inte ålagd att stå för makans vallfärd

Publicerad: 2012-11-02
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: https://www.binbaz.org.sa/mat/687

 

Fråga: Är maken ålagd att stå för makans vallfärd?

Svar: Maken är inte ålagd att stå för makans vallfärd. Det är hon själv som skall stå för kostnaderna om hon klarar av det. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

”Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Allâh för var och en som har möjlighet att genomföra den.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när Djibrîl frågade honom om islam:

”Islam är att du vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, förrättar bönen, betalar allmosan, fastar Ramadhân och vallfärdar till Huset om du har möjlighet att genomföra det.”

Rapporterad av Muslim i hans ”as-Sahîh” via ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh).

Denna ädla vers och hadîth berör både män och kvinnor, makar och andra. Skulle han däremot stå för hennes kostnader frivilligt, belönas han för dem.

1 3:97