Make vill inte att makan ärver honom

Fråga: Vad är domen för att fadern fördelar sitt arv till sina barn medan han lever för att inte hans hustru skall ärva honom?

Svar: Det är inte tillåtet att beröva arvingen på hans arv. Det är inte tillåtet om det är motivet. Dock är det tillåtet att han fördelar sitt arv till arvingarna utmed Sharî´ah. Han får inte beröva hustrun på arvet.