Make varken ber eller fastar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/276-277)

Fråga: En kvinna klagar på att hennes make varken ber eller fastar överhuvudtaget. Han hyser dåliga tankar om henne och tvingar henne bryta fastan i Ramadhân. Vad är domen för att leva vidare med en sådan man? Vad är hon skyldig att göra om hon tvingas till att bryta fastan?

Svar: Det är beklagligt att sådana människor finns i vårt land, ett islamiskt och konservativt land dessutom. Ett land som Allâh har begåvat med välfärd och säkerhet, två gåvor som fordrar att de bemöts med tacksamhet och utökad lydnad. Tyvärr blir vissa begåvade människor bara värre.

Denne man som varken ber eller fastar är enligt min uppfattning tvivelsutan otrogen och avfälling. Det innebär att äktenskapet med honom är upplöst. Hon får inte leva vidare ett ögonblick med honom, ty deras äktenskap är hävt med hans avfall. Hon är skyldig att gå hem till sin familj och lämna honom. Om Allâh vägleder honom innan hennes vänteperiod är över, förblir hon hans maka. Om vänteperioden hinner löpa ut innan han konverterar till islam, anser de flesta lärde att hon inte kan återgå till honom förrän de vigs på nytt. Andra lärde menar att hon kan återvända till honom utan ny vigsel. Det är alltså upp till henne huruvida hon vill återgå till honom efter hans konversion till islam eller inte. Denna andra åsikt är den korrekta.

Vad gäller att han tvingar henne bryta fastan, så är hon inte ålagd något om hon inte klarar av att göra motstånd. Däremot får hon se till att hädanefter flytta hem och göra sig av med honom.