Make spårlöst försvunnen

Fråga: En man reste iväg och blev spårlöst försvunnen. Får hans hustru gifta om sig efter sin vänteperiod?

Svar: Nej. Hon skall ta sitt fall till den föreskrivne domaren. Han skall tillämpa alla moderna sätt för att efterlysa honom. Efter att hon har genomgått sin vänteperiod på fyra månader och tio dagar, efterlyser domaren honom på alla tillåtna sätt och vis och tvingar honom höra av sig om han fortfarande är vid livet. Då ett år, två år eller vilken tidsfrist domaren än beslutar har gått, blir hon fri. Därmed får hon gifta om sig.

Fråga: Kan efterlysningen vara i tidningen?

Svar: Den kan vara i tidningen, på radio och dylikt.