Make leder maka i bön

´Allâmah ´Abdullâh bin Humayd (d. 1402)

Fatâwâ Ibn Humayd, sid. 129

Fråga: Är kvinnans bön med maken giltig?

Svar: Ja. Det är inga problem att han leder henne i bön. Dock ska hon stå bakom honom. I och med att hon är hans hustru, så är det inga problem.