Make lägrar maka på dagen i Ramadhân

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/340)

Fråga: Vad är domen för att lägra sin hustru på dagen i Ramadhân?

Svar: Om varken han eller hon behöver fasta – låt säga att båda är resenärer – är handlingen harmlös om de så skulle fasta. Men om de är skyldiga att fasta, är handingen både förbjuden och syndig. Den brutna dagen måste tas igen och det blir obligatoriskt att sona i form av frigivning av en slav. Om det inte skulle vara möjligt, får de fasta två månader i följd. Om det inte heller skulle vara möjligt, får de föda sextio fattiga människor. Om kvinnan gick frivilligt med på samlag, berörs hon av samma botgöring som maken, och om hon var påtvingad, behöver hon inte göra något.