Make går före studier och jobb

Fråga: Vad är jag ålagd om en from man friar till kvinnan som jag är förmyndare till varpå jag nekar honom bara för att hon skall fullborda sina studier eller få ett jobb?

Svar: Du är ålagd att ångra dig inför Allâh. Om en from man friar till henne skall du gifta bort henne. Gå inte miste om honom. Gör du det går hon miste om sin välgång. Studier är inget måste. Jobb är inget måste. Det viktiga är att hon får en from make. Får du tag på en sådan person skall du inte slarva bort honom.