Make betalar makans allmosa

Fråga: Räknas kvinnans allmosa om maken betalar den å hennes vägnar från sina egna pengar? Hon har ingen inkomst och han betalar hennes allmosa med nöje.

Svar: Om hon är ålagd att betala allmosa och saknar inkomst och maken betalar hennes allmosa med nöje, så är det korrekt. Även han belönas för det. Allâh försummar ingen välgörares handling.