Make betalar makans allmosa

Fråga: Min fru har ett eget bankkonto. En gång om året betalar jag hennes allmosa från mina egna pengar. Är det tillåtet eller måste det vara från hennes egna pengar?

Svar: Det är tillåtet men du måste underrätta henne om det så att hon kan avse. I detta fall är du hennes vikarie. Hon måste avse att betala allmosa för avsiktens skull. Annars är det giltigt, det är inga problem.