Make betalar allmosa på makans smycke

Fråga: En kvinna har smycke men inga pengar för att betala allmosa på smycket. Får hennes make betala allmosa å hennes vägnar?

Svar: Det är harmlöst om hon går med på det. Samma sak kan hennes anhöriga, som fadern eller brodern, göra. Om ingen kan göra det och hon har bara smycke, får hon sälja något av smycket för att betala allmosa på det.

Måhända säger någon att det slutar med att hon inte äger något smycke alls. Det stämmer förvisso inte, ty så fort smycket hamnar under den förpliktigande gränsen faller dess allmoseplikt. Hennes smycke kommer alltså att förbli så länge det väger högst 84 gram.