Make ber inte i moskén

Fråga: Min make förrättar inte bönen i moskén fastän han hör böneutropet.

Svar: Han lämnar en plikt. Men så länge han ber, även om det är i hemmet, är bönen giltig. Trots det är han syndig för att ha låtit bli att utföra en plikt. Råd honom mycket. Förhoppningsvis kommer Allâh att vägleda honom.