Makaroner till allmosa

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (17)

Fråga: Numera utgör makaroner ett födoämne (قوت) i flera länder. Är det tillåtet att betala makaroner som Zakât-ul-Fitr?

Svar: Ja, där makaroner utgör födoämne. Dock är det ogiltigt i länder i vilka makaroner inte utgör födoämne.