Makarnas Zakât-ul-Fitr enligt Mâlik

Imâm Sahnûn bin Sa´îd at-Tanûkhî (d. 240)

al-Mudawwanah al-Kubrâ (1/115)

Mâlik sade:

”Mannen ska betala Zakât-ul-Fitr för sin kvinna från sina egna pengar, fastän hon har egna pengar. Kvinnan behöver inte betala om hon är gift. I och med att maken måste försörja henne är det också han som ska betala hennes Zakât-ul-Fitr.”