Makarnas tålamod med varandras brister

Fråga: Jag är en kvinna som är lydig mot sin man och håller sig till Allâhs befallningar. Trots det ler han aldrig mot mig. Han uppfyller inte sina skyldigheter gentemot mig när det kommer till att förse mig med kläder. Till följd därav låter jag bli att ha samlag med honom. Syndar jag?

Svar: Allâh (´azza wa djall) har förpliktigat makarna att leva i samlevnad och att var och en uppfyller sina skyldigheter så att den äktenskapsrelaterade välgången fulländas. Makarna är ålagda att härda med varandras brister och dåliga samlevnad, uppfylla sina egna skyldigheter och be Allâh om sina rättigheter. Det får äktenskapet att hålla.

Jag råder dig att härda med din makes brister och att du uppfyller dina skyldigheter som hustru. Slutet är – med Allâhs tillstånd – berömvärt. Om kvinnan uppfyller sina plikter är det möjligt att mannen börjar skämmas.