Makarnas sexuella rättigheter

Publicerad: 2012-04-01
Författare: Imâm Abû Bakr Muhammad bin ´Abdillâh bin al-´Arabî
Källa: Ahkâm-ul-Qur’ân (1/452-453)

 

ash-Shâfi´î och Abû Hanîfah sade att kvinnans enda rättighet är penetrationen och inget mer. Denna åsikt är svag. Äktenskapet har slutits för samlagets skull. Båda makarna har en rättighet däri. Såsom mannens ultimata rätt är en upprepande penetration, är kvinnans rätt att få orgasm och njuta på bästa möjliga sätt. På det viset kommer båda parterna att uppleva en maximal njutning. Om inte mannen vill uppnå sin rättighet, så har kvinnan fortfarande rätt till sin.