Makarnas och delägarnas vittnesmål

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1307)

1819 – Jag hörde min fader säga:

Maken får inte lov att vittna för sin maka, makan får inte lov att vittna för sin make och delägarna får inte vittna för varandra.”