Makarnas nakenhet sinsemellan

Fråga: Är det korrekt att makarna är nakna när de är med varandra? Finns den någon bön innan samlag?

Svar: Först och främst är det tillåtet för makarna att vara nakna när de är med varandra. Abû Dâwûd rapporterade från Bahz bin Hakîm som rapporterade från sin fader som rapporterade från hans farfar som sade:

”Vad av vår ´Awrah får vi visa och vad skall vi dölja?” Han sade: ”Skydda din ´Awrah bortsett från din hustru eller slavinna.” Om det är människorna sinsemellan då?” Han sade: ”Om du klarar av att ingen ser det får du göra så.” Allâhs sändebud! Om man är ensam då?” Han sade: ”Allâh har mer rätt att det skäms för än vad människorna har.”

För det andra skall mannen säga i samband med samlag med hans hustru:

بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، و جنب الشيطان ما رزقتنا

”I Allâhs namn! Allâh! Skydda oss från Satan och skydda det Du skänker oss från Satan.”

al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er tänker ha samlag med sin hustru skall han säga:

بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، و جنب الشيطان ما رزقتنا

I Allâhs namn! Allâh! Skydda oss från Satan och skydda det Du skänker oss från Satan.

Om det blir bestämt att de skall få barn kommer Satan aldrig att kunna skada det.”