Makarnas liv i vänskap och samförstånd

Publicerad: 2010-07-07
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Muqni´ (3/101-103)

 

Både maken och makan är ålagda att leva tillsammans i vänskap och samförstånd. Han skall varken skjuta upp hennes rättighet eller uppfylla den mot sin vilja.

Om äktenskapskontraktet har fullbordats, blir det obligatoriskt att överlämna kvinnan till makens hem om han vill ha henne och hon är fri och det är möjligt att njuta av henne samt att hon inte har satt sitt hem som villkor.

Om hon ber om uppskjutning, har hon rätt till det utmed den tid traditionen tillåter för att hon skall få rätt på saker och ting.

Om hon är en slavinna, är det endast obligatoriskt att överlämna henne till mannen om nätterna.

Maken har rätt till att njuta av henne så länge han inte sysselsätter henne från det obligatoriska eller utsätter henne för besvär.

Han får resa med henne om hon inte har satt som villkor att stanna i sitt hemland.

Det är varken tillåtet att ha samlag med henne när hon har sin menstruation eller i analen.

Han får inte utöva avbrutna samlag med en fri kvinna utan hennes tillstånd. Han får inte heller utöva avbrutna samlag med en slavinna utan hennes ägares tillstånd.

Han får tvinga henne till att bada efter menstruationen, utlösning och orenheter. Han får förbjuda henne förbjudna saker och ting och han får tvinga henne till att avlägsna ofint hår och dylikt. Det enda undantaget är en Dhimmiyyah. Han har rätt till att påtvinga henne bad efter menstruationen. Vad berör allting annat, har Ahmad två åsikter om frågan.