Makarnas liv i vänskap och samförstånd

Både maken och makan är ålagda att leva tillsammans i vänskap och samförstånd. Han skall varken skjuta upp hennes rättighet eller uppfylla den motvilligt.

Om vigseln är fullbordad, blir det obligatoriskt att överlämna kvinnan till makens hem om han vill ha henne och hon är fri och det är möjligt att njuta av henne samt att hon inte har satt sitt hem som villkor.

Om hon ber om uppskov, har hon rätt till den utifrån den tid traditionen tillåter för att hon skall få rätt på saker och ting.

Om hon är slavinna, är det endast obligatoriskt att överlämna henne till mannen om nätterna.

Maken har rätt att åtnjuta henne så länge han inte sysselsätter henne från det obligatoriska eller utsätter henne för besvär.

Han får resa med henne om hon inte har satt som villkor att stanna i sitt hemland.

Det är varken tillåtet att ha samlag med henne när hon har sin menstruation eller i analen.

Han får inte utöva avbrutna samlag med en fri kvinna utan hennes tillstånd. Han får inte heller utöva avbrutna samlag med en slavinna utan hennes ägares tillstånd.

Han får ålägga henne att bada efter månadscykel, utlösning och orenheter. Han får förbjuda henne förbjudna saker och ting och han får ålägga henne att avlägsna ofint hår och dylikt. Det enda undantaget är en skyddsskattsbetalande kvinna (ذمية). Han har rätt att ålägga henne bad efter månadscykel. Vad berör allting annat, har Ahmad två åsikter i frågan.