Makarnas allmosor till varandra

Fråga: Om det inte är tillåtet att betala allmosa till makan. Vad sägs då om att ´Abdullâh bin Mas´ûds maka betalade sin allmosa till honom?

Svar: Det där är till maken. Maken får däremot inte betala sin allmosa till makan. Ty han måste försörja henne i alla fall. Makan behöver inte försörja sin make. Därav är de oense om makan får betala allmosa till maken eller inte. Därom tvista de lärde.