Makarna vill vänta med att få barn

Publicerad: 2010-05-02
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6311.shtml

 

Fråga: Får en gift kvinna vänta med att skaffa barn till dess att hon tar sin universitetsexamen?

Svar: Det är hennes och makens rättighet. Om de kommer överens om det för en viss tid eller för ett visst syfte, är ingen skada skedd. Ty följeslagarna brukade praktisera avbrutna samlag på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi brukade praktisera avbrutna samlag under tiden som Qur’ânen uppenbarades.”

De avbröt samlagen just för att skjuta upp på graviditeten.