Makarna sover på en och samma madrass

al-Bukhârî sade:

259 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: al-Layth berättade för oss, från Yazîd, från ´Irâk, från ´Urwah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad medan ´Â’ishah låg på madrassen som de sov på, utsträckt mellan honom och Qiblah.

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att be på madrass.

Hadîthen bevisar också att maken och makan sover på en och samma madrass. Det är Sunnah och bättre, fullkomligare och förnämligare för kärleken. Så säger inte de förstörda snobbarna som menar att kvinnan och mannen skall ha var sin madrass. De vet inte att Allâh säger:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

”De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem.”1

Vad är närmre människan än hennes klädnad? Men dessa människor kan inget om Sunnah och går bara efter eget tycke.

12:187