Makarna skall stödja varandras studier

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î
Källa: https://muqbel.net/sounds.php?sound_id=17

 

Om hustrun ser att hennes make har tappat intresset för studierna, skall hon uppmana honom till dem. Om maken ser att hans hustru har tappat intresset för studierna, skall han uppmana henne till dem. Man måste samarbeta om det goda.

Kvinnorna varierar när det kommer till kunskap. Jag råder kvinnan som besitter kunskap att läsa mycket utan att blanda ihop det som hon läser. Hon skall exempelvis läsa al-Bukhârîs ”as-Sahîh” och Muslims ”as-Sahîh”. Jag hoppas att de efterhand är förbereda för att undervisa och kalla till Allâhs religion så att hon kan återvända till sin hemstad och kalla till Allâhs religion i stället för att hennes make skall kalla kvinnorna till islam.