Makar som lever i osämja

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/698-699)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Om ni är rädda för oenighet mellan en man och hans hustru, utse då en skiljeman ur hans familj och en skiljeman ur hennes familj; om båda vill försonas, skall Allâh återställa det goda förhållandet mellan dem. Allâh har kunskap om allt, är underrättad om allt.”1

Ibn Djarîr, Ibn-ul-Mundhir, Ibn Abî Hâtim och al-Bayhaqî i ”as-Sunan” återberättade Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

Versen handlar om makar som lever i osämja. Allâh befaller att de skickar dit en rättfärdig man från makens sida och en rättfärdig man från makans sida för att se vem som har fel. Om mannen har fel, avskärmar de makan från honom och tvingar honom försörja henne. Om kvinnan har fel, tvingar de henne till honom och förbjuder henne försörjning. Om de enas huruvida de ska leva vidare eller gå skilda vägar, får de lov att göra det. Om de anser att de ska leva vidare varvid en av makarna går med på det till skillnad från den andre varefter en av makarna dör, ska den person som gick med på fortsatt äktenskap ärva den som inte ville, men den som inte ville ska inte ärva den som ville.”

14:35