Makans Zakât-ul-Fitr till maken och vice versa

Imâm Abû ´Umar Yûsuf bin ´Abdil-Barr al-Qurtubî (d. 463)

al-Kâfî fî Fiqh-il-Madhhab al-Mâlikî, sid. 113

För resenären är det rekommenderat att betala Zakât-ul-Fitr för sig själv och sin familj där han är situerad. Skulle hans familj betala å hans vägnar är handlingen giltig.

Makan får betala Zakât-ul-Fitr till sin fattige make, men han får inte betala Zakât-ul-Fitr till henne ehuru hon skulle vara fattig, ty han måste försörja henne i alla fall.