Makans villkor hör till de viktigaste

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 118-121

´Amr bin ´Awf al-Muzanî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Förlikning muslimerna emellan är tillåten så länge den inte förbjuder det lovliga eller förlovar det förbjudna. Muslimerna ska leva upp till sina villkor så länge inte villkoret förbjuder det lovliga eller förlovar det förbjudna.”1

Detta gäller även villkoren mellan makarna, såsom att kvinnan kräver bostad, stad eller särskild försörjning och liknande. Till de viktigaste villkoren som finns att efterleva är just denna typ.

1at-Tirmidhî (1352), som sade att den är god och autentisk, och Ibn Mâdjah (2353). Autentisk enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl (1303).