Makan tittar på maken när han badar

al-Bukhârî sade:

281 – ´Abdân berättade för oss: ´Abdullâh underrättade oss: Sufyân underrättade oss, från al-A´mash, från Sâlim bin Abîl-Dja´d, från Kurayb, från Ibn ´Abbâs, från Maymûnah som sade:

”Jag täckte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han badade efter samlag. Han tvättade sina händer, sedan hällde han med höger hand över vänster hand, sedan tvättade han sitt könsorgan och det som det hade rört vid, sedan torkade han handen på väggen eller marken, sedan tvådde han sig tvagningen till bönen bortsett från fötterna, sedan hällde han vatten över kroppen, sedan gick han åt sidan och tvättade fötterna.”

Hadîthen bevisar att makan får täcka sin make och se hans privata delar. Maymûnah täckte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och såg på hur han gjorde under sitt bad.