Makan reser utan mahram

Fråga: En man har gift sig med en muslimsk kvinna som har en nedsatt religiositet. Hon reser utan mahram. Det visste maken innan giftermålet. Skall han härda med henne, lära henne och råda henne eller skiljas direkt från henne?

Svar: Förbjud henne det. Du har rätt att förbjuda henne att resa om hon inte reser med en mahram eller med dig. Det är din rättighet att förbjuda henne att resa. Hon får inte resa utan ditt tillstånd. Om hon vidhåller skall du skilja dig från henne.