Makan måste få sin brudgåva

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/635)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Ge kvinnorna som en ren skänk deras brudgåva.”1

Versen riktar sig till makarna. Det vill säga, ge de kvinnor som ni har gift er med deras brudgåvor. Och om den riktar sig till kvinnornas förmyndare, befaller den dem att ge deras kvinnliga anhöriga  de brudgåvor som de har beslagtagit. Under den förislamiska tiden brukade förmyndarna ta sina kvinnliga anhörigas brudgåvor och inte ge dem någonting av dem. Den förklaringen rapporteras från Abû Sâlih och al-Kalbî. Den första tolkningen är den korrekta, ty hela sammanhanget refererar till makarna. Versen bevisar att makarna måste betala brudgåva till makorna. al-Qurtubî sade att det råder samstämmighet i sakfrågan.

14:3