Makan föder efter två månader

Om en man gifter sig med en kvinna som föder efter två månader så skall barnet inte tillskrivas honom. Hon skall inte få någon brudgåva, säger samtliga lärda.

Det finns två åsikter om giftermålets giltighet. Den korrekta åsikten är att det är ogiltigt. De skall separeras. Hon skall varken få hela brudgåvan eller halva eller ens en present om han inte har varit i enrum med henne. Detsamma gäller alla andra osunda avtal som upphör innan enrum.