Makan är intim med en främmande man

Fråga: Hur kan en maka sona om hon nästan föll i otukt? Hon känner skuldkänslor, har ångrat sig och vill bevara makens heder. Måste hon berätta för maken vad hon har gjort?

Svar: I och med att hon inte föll i otukt utan endast i förspel, så skall hon ångra sig och tiga om sin handling. Hon skall lovprisa Allâh för att ha ångrat sig.