Maka vill att skägget trimmas

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Trimma mustascherna och lämna skäggen.”1

Misshandla inte det alls vill säga. En mustasch trimmas ibland och rakas ibland till skillnad från skägget; det skall inte alls misshandlas. Att lyda en kvinna i något som trotsar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order är en trotsig lydnad. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Trots skall inte åtlydas. Endast rimlighet skall åtlydas.”2

Om makan är missnöjd med skägget skall du hota henne med månggifte.

1Muslim (259).

2al-Bukhârî (7257).