Maka vägrar följa med maken till Frankrike på semester

Fråga: Min make vill besöka sin familj i Frankrike under lovet. Jag vill inte följa med honom på grund av prövningarna därborta. Får jag stanna kvar i det här landet och vägra följa med honom?

Svar: Ja. Om du fruktar för din religion eller heder får du stanna kvar i det här landet bland muslimerna. Du belönas för det – om Allâh vill.