Maka leder make i frivillig bön

Fråga: Får hustrun som memorerar Qur’ânen leda sin man i frivillig bön?

Svar: Nej. En kvinna kan inte leda en man i bönen. Det är inte tillåtet.