Maka förtalar religionen

Fråga: En muslimsk maka förtalar religionen. Skiljs hon därmed från maken? Vad gäller om hon ångrar sig?

Svar: Det är avfall från islam. Den som förtalar religionen avfaller från islam så länge personens intellekt inte är nedsatt. Om hennes intellekt är nedsatt syndar hon inte. Annars är det avfall från islam. Om hon i så fall ångrar sig innan hennes vänteperiod går ut, förblir hon hans maka. Annars separeras hon från sin make.