Maka förbjuder sig själv för maken

Fråga: Jag och min make bråkade om barnuppfostran varpå jag sade till honom att han är förbjuden för mig.

Svar: Det förbudet kan bara maken yttra. Att kvinnan förbjuder sig själv för maken är som en svordom. Hon får sona. Antingen frigör hon en slav eller också matar hon tio fattiga eller förser dem med kläder. Om hon inte klarar av det får hon fasta tre dagar.