Maka dansar för sin make

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
al-Asâlah #8, sid. 78

Om hustruns dans för maken är naturlig och inte inövad, vilket är dagens mode, finns det inget som förbjuder den om dansen så skulle hetsa upp maken. Det är dock ett villkor att det endast sker mellan honom och henne.