Maka avfaller från islam

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

Ahkâm Ahl-il-Milal war-Riddah, sid. 434

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asadî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade:

”Jag frågade Ahmad om kvinnan som avfaller; separeras hon från sin make? Han svarade: ”Om hon avfaller och konverterar till islam inom sin vänteperiod, får han ta tillbaka henne om han vill. Och om hennes vänteperiod går ut separeras hon från honom.”