Majestätisk är vår Herre

Han är den Höge, den Högste, den Upphöjde

vi tror på Allâhs alla sorters högheter

Med makt, status och essens – majestätisk är vår Herre

Han är inte inkarnerad i oss eller enad med Sin skapelse

På sju platser säger Han konkret att Han har rest Sig över tronen

min Herre, Han är den Ene

Ordet ”ovanför” har nämnts tillsammans med ”Den som”och utan

ett bevis för den som eftersträvar sanningen

Läs ”ovanför himlen” i ”al-Mulk” – det är tydligt

hur många hadîther finns inte om det!

Anden och änglarna stiger upp

är det inte upp till sin Herre som de stiger upp?

Likaså stiger accepterade handlingar uppåt

från slavarna till Honom som de dyrkar

Även Allâhs sändebud togs upp på nattfärden

berätta för mig vem han togs upp till

Under sin predikan på vallfärden

tog han upp huvudet och handen i skyn

Vittnade inte tronens Herre att han har förkunnat

och därefter även de som var på plats?