Magsår och fastan

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Ibrâhîm Âlush-Shaykh (d. 1389)
Källa: Fatâwâ wa Rasâ’il ash-Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm (4/180)

 

Fråga: Frågan berör en person som haft magsår i ungefär åtta år och fortfarande är under behandling. Läkarna har gjort flera undersökningar och funnit att han lider av denna sjukdom. De har avrått honom från att fasta för att undvika ännu svårare sjukdom och svårigheter. Dessutom har de sagt att om han fastar, kommer sjukdomen att sätta stopp för honom. Hur lyder domen?

Svar: Efter att ha studerat frågan, anser vi att han måste avbryta fastan. Sedan måste han ta igen de missade dagarna när han tillfrisknar om det är vad som förväntas. Skulle fallet inte vara så och han inte tillfrisknar från sjukdomen, måste han dagligen skänka mat i Ramadhân.