Magikerns ånger

Fråga: En man begav sig till en annan som sägs lösa förhäxning och medföra gott. Numera har han ångrat sig för handlingen. Räcker det att han ångrar sig eller måste han göra något ytterligare?

Svar: Om han ångrar sig inför Allâh och slutar praktisera det förlåter Allâh honom. Han behöver inte göra något mer än så. Men om han därtill har gett honom någon magi eller gjort någon magisk handling måste han förstöra den direkt.