Magikerna i vårt land

Fråga: Myndigheterna i vårt land straffar inte magiker. Hur skall vi få våra rättigheter från dem?

Svar: Håll er borta från dem. Ha inget med dem att göra om ni vet att de är magiker. Håll er borta från dem. Undvik dem, bojkotta dem och varna för dem.