Magiker i tv

Fråga: Vad är domen för att titta på magiker i tv?

Svar: Det är inte tillåtet för någon annan än personen som gör det för att fördöma dem, försäkra sig om dem och ta deras fall till myndigheterna. Förövrigt förstör de ignorantens dogm och påverkar honom. Det är alltså inte tillåtet.