Magens samband med religionen

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Abîd-Dunyâ (d. 281)

Kitâb-ul-Djû´, sid. 78

98 – al-Husayn bin ´Abdir-Rahmân berättade för mig: Mâlik bin Dînâr sade:

“Mättnad hårdnar hjärtat och tröttar ut kroppen.”

99 – al-Husayn bin ´Abdir-Rahmân berättade för mig: Mâlik bin Dînâr sade:

“Den som kontrollerar sin mage kontrollerar alla goda handlingar.”

100 – al-Husayn bin ´Abdir-Rahmân berättade för mig:

“Det brukade sägas: “Mycken mat dödar hjärtat på samma sätt som mycket vatten dödar skörden.”

101 – al-Husayn berättade för mig: ´Abdur-Rahmân bin Zayd sade:

“Det första som den troende slaven bearbetar är hans mage; om hans mage är i ordning är även hans religion i ordning och om hans mage är i oordning är även hans religion i oordning.”

102 – al-Husayn bin ´Abdir-Rahmân berättade för mig och sade:

“Det brukade sägas: “Visdom lever inte i en full magsäck.”